معرفی کارکنان

 

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت

مدرک تحصیلی

سنوات خدمت

تلفن تماس

دکتر محمدجواد کیخافرزانه

مدیر سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

11 سال

33372035

فریبا بامری

کارشناس حمایت و ارزیابی سازمانهای مردم نهاد و خیرین و امور موسسات خیریه سلامت

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

11 سال

33372036

الهه اسلام خواه

کارشناس همکاریهای بین بخشی و امور خیرین دانشگاه

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

3 سال

33372036

   دانلود : rezome_drkeykhafarzane.pdf           حجم فایل 642 KB

اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت

محتوای مرتبط